Bảng giá dịch vụ của chúng tôi

Dưới đây là một danh sách của tất cả các dịch vụ có sẵn tại hình ảnh đầu tiên Barber Shop. Thỉnh thoảng chúng tôi lại có mức giá đặc biệt cho người già và trẻ em dưới 13. Giá cả có thể thay đổi khi cần thiết.